Чувал ли си някога за създание, Едновременно присъстващо и отсъстващо,Аз се намирам сред хората, Но сърцето ми е на друго място.
 
Форум Книга за гости Приятели Контакти За автора

  Стихове Живи    

 

 

Елате, елате всички, които и да сте

пътешественици, поклонници,

всички, които обичате раздялата - все едно.

Елате, даже когато сте престъпили

хиляди пъти своите клетви.

Нашият керван не означава отчаяние -

Елате и още веднъж елате

Мевлана Джелаледин Руми

 

 

Малките черни букви, написани нейде
водата може лесно да ги отнесе.
Ненаписаните в сърцето си знаци
и да искаш не ще можеш да изтриеш.
Ригдзин Цанянг Гяцо
VI Далай Лама на Тибет
 

Този, който не знае и не знае, че не знае,

е глупак - избягвай го!

Този, който не знае и знае, че не знае,

е дете - поучи го!

Този, който знае и не знае, че знае,

спи - събуди го!

Но този, който знае и знае, че знае,

той е мъдрец - последвай го.

 

След всяко "О, Господи!", което изричаш,

стои едно хилядократно "Тук съм".  

Мевлана Джелаледин Руми

 

Който и да е чул за мене, оставете го да се подготви да дойде

и да ме види; когато и да жадува за мен,

оставете го да ме търси. Той ще ме намери -

тогава нека не избира никой друг освен мен.

Руми: Шамси Тебрис

 

Защото обичам,

 един невидим път води към небето.

Птиците пътуват по този път,

слънцето и луната, и всички звезди

преминават по тази пътека през нощта.

Катлийн Рейн

 

Както и цветът е предвестник на плода,

така детството на човека

е предвестие на живота му.

Хазрат Инаят Кан

 

Историята на любовта трябва да чуеш

от самата любов.

Защото тя е няма и говореща

едновременно.

Мевлана Джелаледин Руми

 

Радостта е тайната. И тайната е тази:

да станеш спокоен и слушаш; да спреш да мислиш,

да спреш да се движиш, почти да спреш да дишаш;

да сътвориш вътрешна тишина, в която, като

мишки в изоставена къща, способностите и осъзнатостите

да смеят да се покажат, те, които са много бягащи

и твърде непостоянни в ежедневната употреба.

Алан Мак Глашан

 

Умрях като минерал и станах растение;

умрях като растение и станах животно.

Умрях като животно и станах човек.

Защо тогава да се страхувам в смъртта да стана нищо?

При моята следваща смърт

ще създам крила и перушина като ангел;

после, понасяйки се по-високо -

нещо, което не можете да си представите -

ще стана ангел.

Мевлана Джелаледин Руми

 

Всичко се съдържа в божествения дъх,

както денят в парата на ранното утро.

Мюхидин Ибн ал Араби

 

Тази душа получава от душата знанието,

а не от книги, нито от говорене.

Ако знанието на тайните нараства от празнотата

на духа, тогава сърцето е осветено.

Мевлана Джелаледин Руми

 

Довери се на Аллах,

но първи вържи колената на камилата си.

Мевлана Джелаледин Руми

 

Аки си внимаващ и буден, отговорът на твоите

 действия ще ти се разкрива във всеки момент.

Внимавай също за това да имаш чисто сърце, защото

нещото ще се роди у теб като плод на всяко действие.

Мевлана Джелаледин Руми

 

Това, което търсиш, е това, което търси.

Франциск Азиски

 

Аз казах: "Твърд си като един от тях!"

"Знам," отвърна той,

"че съм твърд за твоето най-добро,

не от озлобеност и омраза.

Всеки, който идва с гордо "Аз съм това",

удрям го през лицето.

Защото това е съкровищницата на любовта, о, глупако!,

това не е овчарник!

Избърши си очите и разгледай

портрета на сърцето."

Мевлана Джелаледин Руми

 

Освободи се от Аза с един замах! Бъди като меч

без следа от меко желязо; бъди като стоманено

огледало, отстрани всичката ръжда с разкаяние.

Мевлана Джелаледин Руми

 

Аз съм само чрез теб, а ти се проявяваш чрез Мен.

Но ако Аз не бях се появил, ти нямаше да бъдеш.

Мюхидин Ибн ал Араби

 

Истинското познание идва чрез три неща - един език,

който пее името на Бога, едно благородно сърце

и едно търпеливо тяло.

Афлаки

 

Умът е илюзията на действителността.

Хазрат Инаят Кхан

 

И предпаи сърцето си от влечението към това,

което си дал на хората - и страстите и желанията

и угодите, и стремежите, и предпази го

от това да загуби търпение и хармония, и радост

в Бога във времена, когато те сполети нещастие.

Абд ал Кадир ал Гилани

 

Както кръжащите къдрици се вият на вълни по главата ми, така се движи и извивам в свещен танц!

Танцувай, о сърце, бъди въртящ се вихрен кръг,

гори във пламъка - не е ли Той свещта?

Мевлана Джелаледин Руми

 

Господи, нека Твоята дума да стане израз на моя живот.

Хазрат Инаят Кхан

 

Не е далеч денят, в който човечеството

ще разбере, че биологически има само избора

между самоубийство и боготворене.

Пиер Теяр дьо Шарден

 

Бог никога не е ни показва нематериален; и неговият

образ в жената е най-съвършенният от всички.

Мюхидин Ибн ал Араби

 

Нищо трудно по големия път,

само от избирането се пази!

Само който нито мрази, нито обича,

разпознава в сияеща яснота.

Синдзян

 

Умът е неспособен да изрази Любовта.

Само самата Любов може да разкрие

истината на Любовта и какво означава да бъдеш любещ.

Пътят на нашите пророци е пътят на Истината.

Ако искаш да живееш, тогава умри в Любов;

умри в Любов, ако искаш да останеш жив.

Мевлана Джелаледин Руми

 

Когато се е отказал от света, така че не се обръща

към него заради своите собствени страстни желания

и заради това, което неговото Аз властно изисква,

а само за да изпълни волята на Бога - тогава

негово задължение е да говори на света и да се

впусне в него, защото сега светът държи зестра за него,

която не мое да бъде отказана и която не е

сътворена за никой друг.

Абд ал Кандир Гиланш

 *******************

 

 

WWW.VIAVITA.NET

  

//-->