Животът е свободен. Песента на живота е песента на реките, течащи към открити морета. Скитайки, скитайки.
 
Форум Книга за гости Приятели Контакти За автора

       

 

 

СЕВЕРНАТА ЗВЕЗДА

Любовта е изцяло добродетел, доколкото удоволствието от любовта
е единствено любов, и болката от любовта е единствено любов.
Любовта не взема под внимание това което не е и това което е.
Отсъствието издига любовта и присъствието издига любовта.
Любовта се е движела винаги от висина към висина в екстаза и
никога не е пропадала.
Крилете на любовта не са клюмвали с времето, нито са се забавяли за
живот или за смърт.
Любовта е унищожила себе си, съединявайки себе си с онова, което не
е себе си, така че Любовта да диша Всичко и Нищо в Едно.
Не е ли така?... Не?...
Тогава ти не твориш загубен в любов; не говориш от любов.
Любовта Винаги е Раждала: Любовта Винаги се е Утвърждавала.
.................... Може би: Аз го пиша, само за да напиша Нейното име.

 

 

 

 

WWW.VIAVITA.NET

  

//-->