Чувал ли си някога за създание, Едновременно присъстващо и отсъстващо,Аз се намирам сред хората, Но сърцето ми е на друго място.
 
Форум Книга за гости Приятели Контакти За автора

Ауровил

 Ауровил е развиващ се международен град с около 2 000 жители от 35 страни, разположен на югоизточния бряг на Индия, на десетина километра северно от град Пондичери. Основите на града са положени на 28 февруари 1968 г. по време на тържествена церемония, на която представители на 124 страни (включително и от България), положили по шепа пръст от родината си в урна с формата на лотос - като символ на единение. Различни аспекти на Ауровил могат да бъдат открити и в други проекти и комуни по света, но Ауровил е първият и единствен международно признат експеримент за реализиране на единство между хората, който в същото време провежда практически изследвания в областта на културните, екологични, социални и духовни нужди на човечеството. Неговата глобална значимост се подчертава и от факта, че бива подкрепян от UNESCO, Европейския съюз и много правителствени и неправителствени организации от цял свят, като се развива под егидата на правителството на Индия, страната-домакин.

 

Концепцията за универсален международен град, посветен на единството между хората, произлиза от писанията на бележития индийски политически лидер, проницател, йогин, поет Шри Ауробиндо (1872 - 1950). Именно неговият духовен съратник, Мирра Алфаса (1878 - 1973), известна повече като Майка, е тази, която първа даде конкретна форма на тази концепция (през 1965 г.), наричайки я "Ауровил" (букв. Град на Зората) и заявявайки:
 

"Ауровил иска да бъде универсален град, където мъже и жени от всички страни са в състояние да живеят в мир и прогресираща хармония, над всякакви вероучения, над всякаква политика и националности. Целта на Ауровил е да реализира единство между хората."

 

Днес Ауровил е изправен пред редица предизвикателства, сред които:

  • планиране и изграждане на град за идеално общество на бъдещето;

  • подпомагане на местното тамилско население от биорегиона на Ауровил, за да еволюира съвместно с града;

  • възпитаване на младите хора по начин такъв, че да се позволи пълноценна изява на тяхната съкровена вътрешна идентичност;

  • организиране на колективен живот без йерархия и авторитарни структури;

  • проявяване на красота във всички аспекти на живота;

  • съзнателно, мъдро и справедливо боравене с голямото разнообразие от налични ресурси;

  • лекуване и пробуждане на лечебни енергии;

  • закупуване на разпокъсаните парчета земя, включена в границите на Ауровил, чиято цена непрекъснато расте и на нея се спекулира със строителство на недвижими имоти, и т.н.

Но най-голямото предизвикателство си остава постигането на единство между хората, без да се жертва многообразието и без да се прибягва до налагане на каквото и да е. Само посредством изменение в съзнанието, само чрез надрастване на индивидуалното его и разбирането, че в основата си всички ние сме ЕДНО, може да бъде постигнато единство в многообразието. За да постигне целта си, Ауровил трябва да обхване всичко най-добро от Изтока и Запада, съчетавайки древното знание и духовна мъдрост на Изтока с материалните възможности на Запада, за да създаде нови интегрални решения. Както и с всичко останало, Ауровил има да извърви дълъг път, докато постигне това. Но авантюрата определено е започнала!

 

 
 

WWW.VIAVITA.NET

  

//-->