Чувал ли си някога за създание, Едновременно присъстващо и отсъстващо,Аз се намирам сред хората, Но сърцето ми е на друго място.
 
Форум Книга за гости Приятели Контакти За автора
  Мъртвородена     
Родена съм като камбана
в свят където мен ме няма
Звуци дълги и тъжни издавам.
И с всеки стон бавно изпадам.
Родена съм мъртва
от себе си родена
родена без плът
с усмивка студена
Без вик. Без трясък.
Ехо. Тъмно. Ярък блясък.
Усмивки и сълзи.
металното ми тяло пак пълзи.
звукът безкраен пак мълчи.
Живея сред пустош ледена...
какво знаете вие...
Аз съм мъртвородена...
 

 

 

WWW.VIAVITA.NET

  

//-->